top of page

Ny modell - produsert i Norge


Helt siden KAAPE startet opp i 2016 har vi hatt et ønske om norsk produksjon. Dette fordi:

  • Kortreist produksjon: Ved å produsere kåper i Norge reduseres behovet for langtransport, noe som kan bidra til å redusere belastningen på miljøet.

  • Lokal økonomi: Ved å produsere kåper i Norge bidrar man til å skape arbeidsplasser og øke verdiskapingen i lokalsamfunnet.

  • Ansvarlig produksjon: Norske produksjonsbedrifter kan ofte tilby et høyt nivå av ansvarlig produksjon, da de er underlagt strenge lovkrav og har et høyt fokus på miljø og samfunnsansvar.

  • Bevare håndverket og historien: Fra 1920-1970-tallet var konfeksjon en viktig del av norsk økonomi. Det fleste i Norge har noen i slekten som har drevet med søm, men da produksjonen ble flyttet østover ble dette en glemt kunnskap.


Vi har sett på flere metoder for å få dette til, og med kapital fra tidligere modeller og støtte fra Innovasjon Norge og Sparebanken møre har vi fått på plass syerske. Vi hadde kun stoffet som var produsert på Krivi Vev på Tingvoll og vi ville ikke bruke dette for prototyping. Da kom ideen om å bruke reststoffer fra andre produsenter i området. vi tok kontakt med Møbelprodusenten Slettvoll og de hadde et par meter liggende. Dermed ble modellen "Inger" ble skapt.


Hvorfor bruke reststoffer?

Det er flere gode grunner til å bruke reststoff til ny produksjon av kåper eller andre produkter:

  • Miljøvennlig: Ved å bruke restestoff til ny produksjon reduseres behovet for å produsere nytt stoff, noe som kan bidra til å redusere belastningen på miljøet.

  • Ressursbesparende: Ved å bruke restestoff i stedet for å kaste det, bidrar man til å spare på råvarene som gikk med til å produsere det.

  • Innovativt: Ved å tenke utenfor boksen og bruke restestoff til nye formål, kan man være med på å utvikle nye produkter og løsninger.

  • Unikt: Det er bare et par meter av hvert stoff, derfor blir det kun produsert 1 til 2 produkter av det stoffet.


Stoffet på denne kommer fra konfeksjonsavdeling på Tresfjord Museum.


Fortsatt under arbeid

Det vi er i gang med nå er å samle inn stoffer fra hele Norge. Dette tar en stund og vi velger å være åpen om prosessen fra start da dette er en av våre kjerneverdier.


I tillegg til at man får velge hvilket stoff man kan bruke, undersøker vi nå muligheten til å få til skreddersøm på nett slik at du kan velge ytterstoff, innerstoff, lengde og farge på broderingen.


Ønsker du mer informasjon ta kontakt via e-post: lilla@kaape.no.96 visninger

Comments


bottom of page